Co je Festival SEJF zač?

Slovo SEJF vychází z anglické zkratky SAFE – Student Arts Festival, tedy Festival Studentských umění. V tomto se odráží povaha festivalu – jeho snaha obsáhnout rozličné oblasti umění a kultury a jeho studentský charakter. SEJF je tedy multi-žánrový kulturní festival, kteří tvoří studenti nejen pro studenty.

KDY a KDE se bude SEJF odehrávat?

28. a 29. září 2018

Teplice v Čechách

Na jakých místech se bude SEJF odehrávat?

Místa, kde budou jednotlivé produkce probíhat, jsme vybírali podle nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby korespondovala s naším pořadatelským záměrem. Zaměřili jsme se tedy hlavně na historicky a architektonicky zajímavá místa jako odsvěcený protestantský kostel Bartolomeus, zámek v centru města, Kulturní dům navržený architektem Karlem Hubáčkem, aj. 

Co je cíl SEJFu?

Jsme přesvědčeni, že je třeba nalít do našeho regionu trochu mladé krve a příbližit kulturu místnímu obyvatelstvu. Severní Čechy jsou kraj se zajímavou historií ale především s pochroumanou identitou. Od dob, kdy se Teplicím přezdívalo Malá Paříž už uplynuly stovky let – my na Paříž neaspirujeme, ale kdyby se nám podařilo z Teplic alespoň na víkend udělat malý Kreuzberg nebo Camden Town, budeme spokojení.

Příběh SEJFu.

Na počátku stála trojice nadšených studentů z Teplic se zájmem o umění a kulturu. Spojili síly a začali šířit myšlenku uspořádat studentský kulturní festival, a to ve městě bez vysoké školy, které se momentálně nachází v kulturním vakuu. Nyní náš tým tvoři okolo dvaceti mladých lidí, z nichž každý přinesl do SEJFu své vlastní myšlenky a svůj osobitý pohled na kulturu. Dorazte proto 28. a 29. září do Teplic a hlavně buďte SEJF!

zpět